Ismerje meg a hátteret!


Fogpótlás, hitünk szerint

Valamikor a fogak feladata az étel feldarabolása és megőrlése volt, a mai konyhatechnika viszont, szinte nélkülözhetővé teszi a fogakat. Nem nélkülözhető szerepük azonban a helyes beszédben és a jó megjelenésben, a beszédhangok képzésében és megformálásában, különösen az úgynevezett foghangok kiejtésében.

A fogak beszédben betöltött szerepe ma nagyobb, mint korábban bármikor.

Vannak emberek, akiknek egyenesen a nyilvánosság előtt kell megszólalnia – “szerepelnie kell” – és elég sokat látunk közülük rosszul beszélni. Sőt, van akinek a rosszul sikerült fogpótlás szinte érthetetlenné teszi a beszédét. Még az is lehet, hogy az adott fogmű technikailag kifogástalan, mégsem tudja a páciens használni, mert nem illeszkedik bele az arc harmóniájába. Nemhogy kiigazítaná az adott hiányosságokat, de néha még hangsúlyozza is, a beteg pedig idegennek érzi. Az ilyen fogművet nem lehet megszokni, soha nem lesz a páciens “sajátja”.

Napjainkban tehát különösen megnőtt a fogak hangképzései szerepe és esztétikai jelentsége. Van azonban a fogpótlásnak egy, ugyancsak, alapvetően fontos feladata: a fogazat és a rágószerv funkcionális egységének a helyreállítása és a foghiány okozta későbbi elváltozások megelőzése. Még a mai megváltozott táplálkozási szokások mellett is fontos a táplálék megőrlése és a természetes fogazat elvesztésével a rágóapparátus munkát végző része (szerszáma) pusztul el.

A hiánytalan, szép fogsor, legyen az akár ápolt saját fog, kivehető protézis vagy egy jól elkészített hídpótlás, az egyik jelentős tényezője a kellemes, szép arcnak. Meghatározója az arc harmóniájának és a magabiztos, jó megjelenésnek. A jó megjelenés pedig a mai ember számára – a családi és társadalmi életben egyaránt – rendkívül fontos.

A szépen elkészített, jól működő fogpótlás nem csak a fogakat pótolja, hanem azokat az elvesztett élettani funkciókat is, amelyek a mai életnek elengedhetetlen részei és a modern ember számára a jó közérzet alapvető feltételei.